Gezi Parkı ve Marx’ın Özgürlük Ağacı: L’Arbre de la Liberté

Posted by on Temmuz 16, 2013 in Güncel, Manşet, Yorum

Paris Komünü’yle Gezi Parkı-Tophane arasında bağlantı kurmaya çalışan imalatçısı belirsiz, yanıltıcı çeviri metnin olası kaynaklarından biri olan Fransa’da Sınıf Mücadeleleri kitabında, çok ilginç bir kısım yer alıyor. Marx, Fransa’da kesilen “özgürlük ağaçlarından” bahsediyor:

Fransa-Özgürlük Ağacı Kesiliyor

 

“…uzun süredir ertelenen ve geciktirilen ara seçimler yaklaşıyordu.

Düşmanları tarafından hor görülen, sözde dostlarının her zaman gururunu kırdığı hükümet, bu çekilmez ve iğrenç durumdan kurtulmak için ancak bir tek çare görüyordu: ayaklanma. Paris’te bir ayaklanma, başkentte ve taşra illerinde sıkıyönetim ilanına imkan verir ve böylelikle seçimlerde zafer sağlanabilirdi. Öte yandan düzenin dostları, eğer kendileri anarşist olarak görünmek istemiyorlarsa, anarşiye karşı zafer kazanan hükümete taviz vermeğe zorlanmış olacaklardı.

Hükümet işe koyuldu. 1850 Şubat’ı başlarında, özgürlük ağaçlarını* kestirerek halkı kışkırttı. Bu, boşa gitti. Özgürlük ağaçları ortadan kalkınca, hükümet ne yapacağını şaşırdı ve geriledi, kendi tahrikinden kendisi korkmuştu. Ama Milli Meclis, Bonaparte’nin bu acamice kurtuluş teşebbüsünü buz gibi bir şüpheyle karşıladı. Temmuz Dikili Taşı’ndan Ölümsüzler’in çelenklerinin kaldırılması daha başarılı olmadı.** Bu, ordunun bir kısmına devrimci gösteriler fırsatını ve Milli Meclis’e, Kabine’ye karşı az çok kılık değiştirmiş güvensizlik oyu fırsatını verdi. Hükümet basınının, genel oy hakkının kaldırılması ve Kazaklar’ın istilası tehditleri boşa gitti. …”

Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850, Karl Marx,

çeviren M.E., 1968, Sol Yayınları, s. 147.

* 5 Şubat 1850 günü, Emniyet Müdürü Carlier “özgürlük ağaçlarının” kesilmesini emretti. “Özgürlük Ağacı” dikmek geleneği Büyük Fransız Devrimi döneminden gelir. Bu, 1830 Temmuz, 1848 Şubat devrimleri sırasında yeniden canlandırıldı.

** Devrimin yıldönümü 24 Şubat günü, halk, Temmuz Dikili Taşı’nın parmaklarını, kaidesini ve hürriyet için ölenlerin mezarlarını çelenk ve çiçeklerle süslemişti. Geceleyin polisler bunları kaldırdı. Bu, halk arasında bir öfke fırtınasına sebep oldu.

Özgürlük Ağacı

2013-05-28-1792k

2013-05-28-1781k

Daha fazla Güncel, Manşet, Yorum
58-vendee
Paris Komünü ve Gezi Parkı: Bir Yanıltıcı, Yaratıcı Çeviri

Metin Marx'ın Türkçeye ilk kez Fransa'da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850 adıyla çevrilen kitabının içinde, 2. Bölüm'de yer alıyor. Fakat biri metni almış, başka bir duruma uyarlamış: ya iki ayrı metni bir araya getirmiş, ya da yanlış bir çalakalem çeviri yapmış. Daha da önemlisi..

Kapat